DACOS logo

pensionari

Pensionarii din sistemul public de pensii, precum si pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurari sociale, denumiti in continuare pensionari, beneficiaza anual de un total de 6 calatorii simple cu reducere de 50% din tariful stabilit pentru calatoriile cu mijloace auto, la transportul intern in comun, intre localitati.

Reducerea de 50% din tariful stabilit pentru calatoriile cu mijloace auto se aplica in momentul achizitionarii biletului de transport obtinut, dupa caz, de la agentiile DACOS sau, direct, din mijlocul de transport. Eliberarea acestor bilete de transport se face in baza cuponului-talon, dupa achitarea costului biletului (redus cu 50%).

ATENTIE! De facilitatile la transport beneficiaza numai titularul taloanelor speciale de calatorie. Ori de cate ori este necesar, identificarea persoanelor beneficiare de legitimatii de calatorie, eliberate conform normelor metodologice, se face cu respectarea prevederilor legale.

ATENTIE! Pensionarii vor completa cu pasta sau cu cerneala pe cupoanele-talon, pe cupoanele-anexa rubricile, "De la ..." si "Pana la ..." si pe cupoanele-anexa codul CTP, numarul dosarului de pensie si CNP. Emitentul legitimatiei de calatorie bareaza una dintre rubricile "CFR, AUTO, NAVAL" corespunzatoare modului de transport pentru care a optat pensionarul si va completa rubricile (anexa nr.2 la normele metodologice): "Via...", "Lei 50% reducere...", "km...".

Pentru fiecare calatorie simpla, soferul sau operatorul din agentiile DACOS care emite biletul de calatorie, detaseaza cate un cupon-talon, dupa indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus (certifica corectitudinea inscrierilor facute prin aplicarea stampilei), incaseaza contravaloarea si elibereaza legitimatia de calatorie.

ATENTIE! Cupoanele-talon si cupoanele-anexa care prezinta stersaturi sau corecturi nu vor fi acceptate.

Pierderea sau deteriorarea talonului special de calatorie de catre pensionar atrage imposibilitatea efectuarii de catre acesta a calatoriilor cu reducere. Cand beneficiarul unui bilet cu reducere de 50% pentru pensionari renunta la calatorie, acesta poate solicita restituirea contravalorii biletului, in baza procedurii mentionate aici.

informatii suplimentare

Case teritoriale de pensii

Legea 147/2000
privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern

Hotararea 2403/2004
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificarile ulterioare, si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilitati familiilor de pensionari